Op deze pagina vindt u de laatste informatie en ontwikkelingen rondom het project Hoek/Lier.

Collegevoorsel en complete Plan MFA Merselo:

Gemeenteraadsbesluit 29 oktober 2019 (instemming met plan MFA Merselo)Nieuws 4 januari 2021
Schetsen van begane grond (let op concept, in bewerking!)

 

Schets 1e verdieping (let op, concept, in bewerking!)


Nieuws 22 december 2020

De nieuwe COVID-19 maatregelen die ons allen opgelegd zijn hebben ervoor gezorgd dat de laatste bijeenkomst met het bouwteam en architect niet fysiek plaats kon vinden. Om die reden is er deze week een digitale vergadering georganiseerd waarin de laatste wensen van de diverse verenigingen besproken en verwerkt zijn. Naar verwachting kan nog voor de kerst de definitieve plattegrond voor de MFA Merselo worden vastgesteld. Helaas net niet tijdig genoeg om te delen met jullie in Os Krentje, maar om jullie in spanning te houden: in de volgende editie (6/7 januari 2021) gaan wij de tekeningen delen.


De verschillende verenigingen hebben afgelopen week akkoord gegeven voor de volgende ontwerpfase, van SO naar DO (van schetsontwerp naar voorontwerp). In de DO-fase worden keuzes uit het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een tekening pakket wat gebruikt kan worden voor de daaropvolgende bouwaanvraag.


Nieuws 23 november 2020:

Momenteel is de architect van de MFA Merselo de laatste hand aan het schetsontwerp aan het leggen. De (toekomstige) gebruikers hebben allemaal hun inbreng geleverd, en ook de school (SPOV) heeft het ontwerp beoordeeld en geaccordeerd. Naar verwachting kunnen de tekeningen midden december gepresenteerd of gepubliceerd worden.

Volgende stap in het ontwerpproces is het opzetten van een planning voor uitvoering, alsmede het verder uitwerken van het ontwerp zodat er perspectief komt met betrekking tot de realisatie van het project.

Vorig jaar is het plan Hoek-Lier door de gemeenteraad goedgekeurd. Ondanks het grote geldbedrag wat door de raad is toegezegd was er nog een tekort van ca. € 300.000. Achter de schermen is er hard gewerkt om dit financiële gat te dichten, wij zijn dan ook trots om mede te delen dat op basis van de toegezegde fondsen en een gunstige financieringsregeling de benodigde gelden voor het realiseren van het MFA-gebouw toegezegd zijn!
Momenteel worden de mogelijkheden bekeken of er met het toepassen van de BOSA subsidie regeling (stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) het laatste financiële gat gedicht kan worden zodat ook het kunstgrasveld op het sportterrein gerealiseerd kan worden.


Nieuws 10 september 2020:

Project Hoek-Lier van start!
Net voor de zomervakantie berichtten wij jullie over de stand van zaken rondom de verbouwing en nieuwbouwplannen voor de MFA in Merselo (Multi Functionele Accommodatie), plan Hoek-Lier.

Nu, enkele weken later kunnen wij met trots mededelen dat het project gestart is. In de komende maanden gaan wij jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden van de voortgang, de ontwikkelingen en de eventuele openstaande vraagstukken. Hieronder volgt een eerste overzicht van lopende activiteiten. 

Architect gekozen en gecontracteerd:
Bureau ‘WY-architecten’ uit Eindhoven, die in een eerder stadium de schetsen voor de aanvraag heeft uitgewerkt, is geselecteerd voor de uitwerking van het ontwerp en is inmiddels gecontracteerd. De opdracht behelst het uitwerken van een schetsontwerp tot een definitief ontwerp voor aanvraag van de omgevingsvergunning.

Afhankelijk van de mogelijkheden met betrekking tot corona hopen wij over niet al te lange tijd een dorpsavond te organiseren waarbij de plannen ingezien kunnen worden

Bouwteam:
Door corona even uitgesteld, maar vorige week is een eerste vergadering met het bouwteam gehouden met als doel de uitwerking van het bouwplan te begeleiden, en daarna de uitvoering van het project te begeleiden. Dit gebeurt uiteraard in samenspraak met alle verenigingen die aangegeven hebben mee te willen denken, de stichting GAM en scholenkoepel SPOV. Naar verwachting zal het bouwteam eind september het door de architect uitgewerkte basisplan beoordeeld hebben waarna dit verder uitgewerkt zal worden. Tevens verwachten wij dat er dan ook een tijdpad richting start van de werkzaamheden ingeschat kan worden.

Financieel-administratief team:
Er is een team samengesteld voor de financiële begeleiding van het project en de uitwerking van de diverse overeenkomsten en contracten met de verenigingen, SPOV en de Gemeente Venray. Dit team zal min of meer achter de schermen werken aan het investeringsbudget, aan de uitwerking van de exploitatieopzet voor het verenigingsgebouw en het schoolgedeelte en het maken van duidelijke en werkbare afspraken voor de toekomstige gebruikers (dus alle inwoners van Merselo, de basisschoolleerlingen uit (o.a.) Merselo en Vredepeel en de leden van de verschillende verenigingen).

Eigendomssituatie:
In het vorige schrijven hebben wij jullie op de hoogte gebracht van het verschil van inzicht inzake de eigendomssituatie binnen het huidige gebouw. In overleg tussen Gemeente Venray, Sportvereniging Merselo en het projectteam van HoekLier zijn stappen gezet om de toekomstige eigendoms- en beheerconstructie nader uit te werken. De intentie is er bij alle partijen om binnen enkele weken hierover duidelijkheid te verkrijgen.

Ondanks dat deze uitwerking nog niet tot afronding gekomen is gaan de betrokken organisaties samen aan de slag om het project HoekLier tot uitvoering te brengen. De start van de teams is daar een voorbeeld van.
 

Momenteel worden nog enkele andere zaken verder uitgewerkt, zoals de werkgroep communicatie & PR (voor nieuwsberichten, foto’s en publiciteit). Zodra deze teams compleet zijn zal nader op de bezetting ingegaan worden in Os Krentje.